Temafiler - Gå tillbaka till äldre versioner av en fil.

Ibland kan man behöva gå till en tidigare version av en tema-fil. Här ger vi ett exempel på hur man gör det för filen "settings_data. json", detta är filen som styr alla inställningar som gjorts i temat. OBS! Ni kan förlora information om ni går till tidigare versioner av en fil, vilket...

Läs mer →


Synca om temat för att få den senaste versionen.

I PandaCommerce uppdateras teman kontinuerligt för att alltid fungera så bra som möjligt och för att få in dessa ändringar behöver man synca om det temat som man har. OBS! Har ni gjort egna ändringar i koden till temat kommer dessa att gå förlorade om ni syncar om temat. TIPS! Duplicera...

Läs mer →


Bygga upp Menyer - Länka länklistor.

I PandaCommerce bygger man upp drop-downs i huvudmenyn genom att koppla ihop länklistor. På detta sätt kan man, beroende på tema, skapa undermenyer / drop-downs / mega menyer. Hur dessa ser ut eller vad det finns för möjligheter beror i stort på hur temat ser ut. Här kommer steg på hur du...

Läs mer →


Nyhetsbrev