Butiksinställningar

Gå till Huvudmeny > Butiksinställningar

I denna meny hittar du ett antal viktiga inställningar som E-post för ditt konto, Tele & adress, Kassa-inställningar, dropship, Google Analytics, Domäner och mycket mer.
För att läsa mer om respektive ämne, tryck på länken sist i varje stycke.


Butiksinställningar innehåller dessa undermenyer.



Huvudinställningar hanterar Butiksnamn, E-post kopplat till ditt konto, Företag, Tele & Adress, Standarder & Format för ordrar, Produktomdömen, Google Analytics och Lösenordsskydd.

För att läsa mer om Huvudinställningar tryck här: Huvudinställningar



I Kassa & Betalning finns inställningar för On-site payments, Off-site payments, Offline payments, Kundkonton, Orderbehanding, Kassa inmatning, Kassans placering, Retur-,sekretess- och allmänna villkor samt Rädda övergivna kundvagnar.

För att läsa mer om Kassa & Betalning tryck här: Kassa & Betalning



Språk hanterar du översättningar för menyer och text på din shop. Engelska och Svenska ingår i grundutförandet. Du kan själv skapa egna översättningar till andra språk.

För att läsa mer om Språk tryck här: Språk



I Domäner kan du välja huvuddomän, vidarebefordra all trafik, kryptering av trafik, samt lägga till ny domän.

För att läsa mer om Domäner tryck här: Domäner



Frakt & Leverans hanterar Destinationer, Logistiktjänster/Dropshipping samt Spårningsadresser.

För att läsa mer om Frakt & Leveranser tryck här: Frakt & Leveranser



I E-post & Meddelande finna inställningar för Utgående epost, E-post mallar, Ordermeddelanden samt WebHooks.

För att läsa mer om E-post & Meddelanden tryck här: E-post & Meddelanden

Har du problem att komma igång eller har du andra frågor? Skriv till oss på support@pandacommerce.net

Redo att se vad PandaCommerce kan göra för ditt företag?

Skapa konto