Bygga upp Menyer - Länka länklistor.

I PandaCommerce bygger man upp drop-downs i huvudmenyn genom att koppla ihop länklistor. På detta sätt kan man, beroende på tema, skapa undermenyer / drop-downs / mega menyer. Hur dessa ser ut eller vad det finns för möjligheter beror i stort på hur temat ser ut.

Här kommer steg på hur du kopplar ihop den med en till länklista. Vi antar att du redan har en huvudmeny / main menu.

Steg 1 - Skapa en ny Länklista

Gå in på [Navigering] och skapa en ny länklista genom att klicka på knappen "Lägg till länklista"

Lägg till titel samt länkar och spara denna (Handtag kan du lämna tom), tryck på skapa.

Steg 2 - Länka ihop listorna

Gå in på den ursprungliga länklistan och välj att länka till den nya länklistan genom att länka till länklistan.

Har du problem att komma igång eller har du andra frågor? Skriv till oss på support@pandacommerce.net

Redo att se vad PandaCommerce kan göra för ditt företag?

Skapa konto