Google Shopping

Genom appen Google shopping kan man på ett smidigt sätt jobba med sina produkter i google merchant center.

Lägg upp produkter och flöden.

1. Använd flödesfilen

Appen kommer att generera ett flöde som kan användas i Google Shopping denna kan du se under settings:


2. Skapa kategorier

Produkter som läggs upp behöver ha en kategori tillagd. För att göra detta skapar du först interna kategorier. Dessa tilldelar du sedan till produkter i vyn [Inventory] eller genom att använda en Pandakategori.


3. Publicera produkter

I vyn [Inventory] kan man Ansluta kategorier samt Publicera/Avpublicera produkter.


Felsöka produkter i GoogleMerchantCenter

För att kunna publicera sina produkter på Google behöver man se till att de följer de riktlinjer som finns.

Läs mer om Google Shopping.

Om du går in på menyalternativet [Produkter] kan du se om någon av dina produkter inte är godkänd. de produkter som inte följer de riktlinjer som finns får du ett felmeddelande om det. Dessa kan gå in på genom att trycka på rutan "Objekt", längst ner till höger.

1. Gå in på [Produkter] för att se en översikt


2. Se över listan med problem.

I listan som kommer upp kan du se olika Problem och hur många av dina produkter de påverkar. Genom att klicka på antal objekt som påverkas kommer du in på vilka produkter det gäller.


3. Jobba på produkterna

För att få alla dina produkter godkända, behöver du se till att till exempel kategorier är rätt. Om du använder ett GTIN/EAN nummer behöver detta vara det korrekta.

Har du problem att komma igång eller har du andra frågor? Skriv till oss på support@pandacommerce.net

Redo att se vad PandaCommerce kan göra för ditt företag?

Skapa konto