Produktbilder

Gå till Huvudmeny > Alla produkter
Tryck på en produkts titel. Scrolla ner tills du hittar Bilder. 


Visningsordning av produktbilder

För att ändra visningsordning av produktbilder dra och släpp bilderna i den ordning du vill att de ska visas. Denna förändring sker direkt utan att du behöver trycka på Spara.


Tryck på Pennan för att öppna bildredigeraren. (Se avsnitt Produktbildsredigerare nedan.)


Tryck på ALT för att lägga till separat text till varje produktbild.

Tryck på Soptunnan för att ta bort din produktbild. OBS detta raderar din bild direkt och det går inte att ångra detta val.


Tryck på Pennan för att öppna bildredigeraren. Då öppnas fönstret för bildredigeraren.


Produktbildsredigerare

Produkbildsredigeraren har fem olika filkar för olika typer av justeringar.

Crop: Beskär, rotera, vänd eller förändra bildförhållande.
Filter: Lägger ett färdigt filter på din produktbild. 
Colors: Justera Ljusstyrka, Kontrast, Exponering och färgmättnad.
Markup: Rita, lägg till pilar, text rektangel eller cirkel på bilden.
Resize: Ändra bildens pixelstorlek.


Knapparna för att avbryta, återgå och spara återfinns i alla ovan nämnda flikar. Du kan hoppa mellan olika flikar och justera din bild på olika sätt utan att spara den mellan varje moment. När du vill spara din redigering, tryck Done. Du kan också ångra din senaste redigering genom att trycka på Återgå.

Cancel avbryter de eventuella redigeringar du just gjort och stänger Bildredigerarens fönster.

Återgå till senast sparade version.

Done sparar dina senaste förändringar. OBS: Denna förändring skapar en ny version av din Produktbild och det går inte att återgå till tidigare version.


TIPS: Vill du testa en idé eller en funktion i Produktbildsredigeraren så kan du alltid använda knappen Återgå så återgår bilden till senast sparade funktion. Detta fungerar så länge du inte trycker på Done. (Då sparas bilden som du förändrat den utan möjlighet att återgå till tidigare version.)


Crop

Beskär, rotera, vänd eller förändra utsnitt på din produktbild.
Roterar din bild 90° åt vänster (ett kvarts varv) varje gång du trycker på knappen.


Vänder bilden horisontellt (vågrätt) varje gång du trycker på knappen.


Vänder bilden vertikalt (lodrätt) varje gång du trycker på knappen.


Ändrar bildens utsnitt på fyra olika sätt i denna meny.

Free: Låter dig justera bilden på fri hand. Ta tag och dra i en sida på bildens svarta ram för att ändra dess utsnitt. OBS: Du kan aldrig göra en bild större än den var från början. Bildredigeraren kan alltså inte generera mer bakgrund även om den är vit eller har genomskinlig bakgrund (PNG).

Portrait: Klassiskt Porträtt (även kallad stående bild). Ger bilden relationen 1/1.25.

Square: Rektangel. (Fyrkant.) Ger bilden relationen 1/1.

Landscape: Klassiskt landskapsbild (även kallad liggande bild). Ger bilden relationen 1.33/1Manuell rotation

Med reglaget under produktbild kan du rotera bilden manuellt 1° i taget genom att ta tag och dra reglaget i sidled. Eftersom Produktbildsredigeraren inte kan lägga till bakgrund kommer bilden eventuellt zoomas in så att bilden täcker hela utsnittet.Filter

Välj mellan fyra färdiga filter. Dessa är:
Original visar bilden utan filter.
Chrome 
Fade
Mono
Noir


Tips
En och samma bild kan se väldigt olika ut beroende på vilken typ av skärm den visas på, hur stor den är och hur skärmen är kalibrerad. iPhone har exempelvis en väldigt varm bildåtergivning. Därför kan det vara bra att titta på de justeringar du gör på några olika skärmar för att kontrollera hur saker som kontrast eller färgjusteringar upplevs av dina kunder.


Colors

Manuell bildredigering ljus, kontrast, exponering och färgmättnad. Dessa reglage låter dig göra mer finkänsliga justeringar än vad Filter tillåter.


Ljusstyrka påverkar bildens mellantoner mer än mörkaste och ljusaste delarna.


Dra reglaget åt vänster för att sänka kontrast och åt höger för att höja.
OBS: Om du sänker kontrast på en bild med vit bakgrund kommer bakgrunden få en gråton.

Exponering förändrar hela bildens ljusvärde från svart till vitt med en konstant multiplicering. Om du exempelvis ökar exponeringen påverkar det både svärta, mellantoner och vitt lika mycket.

Påverkar bildens färg (mättnad). Dra åt vänster för att minska och åt höger för att öka. Vill du göra bilden svartvit dra reglaget helt åt vänster.Markup

Här kan du rita på frihand, lägga till pilar, text, rektanglar och cirklar på din produktbild.


Väljare för vilket objekt du vill redigera, flytta eller radera.


Rita på frihand. Du kan välja färg och tjocklek på de linjer du ritar. Varje gång du släpper musknappen skapas ett separat objektet. Detta gör att du kan markera varje del och sedan ändra färg eller tjocklek samt radera just det objektet.


Skapa en rät linje utan pil, med en pil eller med pilar i båda ändarna. Du kan välja färg och tjocklek på de linjer du ritar.


Skriv text i tre olika teckensnitt och i fem olika storlekar. Du kan även välja färg på din text.


Skapa en rektangel i fem olika stilar och med olika färger.

Skapa en cirkel i fem olika stilar och med olika färger.


Färgväljare

Välj vilken färg du vill genom att välja en grundfärg som du sedan justerar via färgrutan. Du kan också välja en färg genom att skriva in RGB-numret för den specifika färgen.


Resize

Ändra produktbildens faktiska storlek genom att skriva i nytt värde för pixelbredd och/eller pixelhöjd. Du kan behålla bildens förhållande mellan bredd och höjd eller förändra dom (upplåst hänglås).

Låst hänglås behåller bildens proportioner. När du skriver in en ny pixelstorlek i ena fältet skapas automatiskt en för det andra som behåller bildens proportioner.

Upplåst hänglås gör att du kan förändra bildens proportioner så att den kan skevas på bredd eller höjd.

När du är nöjd med dina förändringar tryck på den blå knappen.

Har du problem att komma igång eller har du andra frågor? Skriv till oss på support@pandacommerce.net

Redo att se vad PandaCommerce kan göra för ditt företag?

Skapa konto