Support / Kassa & Betalning / Klarna checkout V3

Klarna checkout V3


Aktivera 

1. Gå in på "Hantera kanaler", aktivera Klarna checkout v3 och installera appen.


2. Gå till Kassa & Betalning och välj Klarna checkout v3 på On-site payments


3. Lägg in nycklar (dessa får ni från Klarnas admin).

Att tänka på

PandaCommerce ordernummer som Referensnummer i Klarna admin

När man hämtar in pengarna på ordern inne på PandaCommerce admin kommer också PandaCommerce ordernummer att komma in som referensnummer. Innan det kommer inte ordernummer att finnas inne i Klarna.

Installation vid Multishop
För att få Klarna Checkout v3 som ett betalsätt behöver appen installeras på varje shop om det är en multishop. Den finns under globala appar. 

Zoom Screenshot 2020-05-21 12.09.38.png Zoom Screenshot 2020-05-21 12.09.29.png


Del av totalbelopp intas
Om en lägre summa intas än totalbeloppet kommer auktoriseringen att släppas på resterande belopp och kunden behöver kontaktas för att lägga en ny order samt godkännande på detta belopp. 

Extra funktionalitet

Klarna checkout v3 erbjuder att extra funktionalitet kan användas i checkouten, här finns kod till hur det kan läggas in i tema-filerna i shoppen. Observera att det kan behöva göras inställningar hos Klarna för att detta ska fungera.  

Ålderskontroll

För att lägga till ålderskontroll för Klarna v3 behöver man lägga till följande order attribut i tema-filen för varukorgen / cart

 <input type="hidden" name="attributes[personal_identification]" value="mandatory">
 <input type="hidden" name="attributes[validate_age_min]" value="18">

Ovanstående gör att ålder på person måste vara minst 18år för att kunna genomföra ett köp

B2B eller B2C

För att välja om checkouten som laddas in är för privatpersoner (B2B) eller företag (B2C). 

 <input type="hidden" name="attributes[customer_type]" value="B2B">

Koden ovanför kommer att välja företag i checkouten. Har du problem att komma igång eller har du andra frågor? Skriv till oss på support@pandacommerce.net

Nyhetsbrev