Konfigurera ditt SPF-record

För att PandaCommerce ska kunna skicka mail i era vägnar så behöves ett SPF-record.

SPF (Sender Policy Framework) validerar att PandaCommerce har tillåtelse att skicka mail i avsändarens namn.

  • Om ni redan har ett SPF record så ska a:smtp.pandacommerce.net läggas till.
  • Om ett SPF record inte finns, så lägg till en @ TXT-pekare i domännamnets DNS-konfiguration.


v=spf1 a:smtp.pandacommerce.net ~all


Länkar till några domänleverantörers information om DNS-konfiguration och SPF:

Loopia

Glesys

Binero

One


Det kan ta upp till 24 timmar innan DNS inställningar börjar fungera

Har du problem att komma igång eller har du andra frågor? Skriv till oss på support@pandacommerce.net

Redo att se vad PandaCommerce kan göra för ditt företag?

Skapa konto