Textediterare

Textediteraren används för att editera text och media i produkter, kategorier, blogginlägg och sidor. Med den kan du skriva och formatera text på olika sätt, lägga till bilder och video, infoga tabeller, hyperlänkar med mera. Texediteraren kallas ibland för WYSIWYG som står för "what you see is what you get" eller "det du ser är det du får" på svenska. Det du gör i Textediteraren kommer i stort sett se lika dant ut som det kommer se ut när du publicerar det. Observera att tema styr saker som font, textfärg och storlek.

Exempel på hur det du gör är det du får
Så här ser dessa olika textstilar ut i textredigeraren.Textediterarens funktioner


Text

Format har fyra storlekar på rubrik, vanlig text och kod. Rubrikstorlekar kallas även H1, H2, H3 etcetera där H1 är störst. Detta ger läsaren en hierarkisk överblick av rubriker och underrubriker.
Kod visar källkod som HTML och CSS.

Fetstil är grövre text för att dra ögat till ett visst ord.


Kursiv används för att markera saker som namn, utländska uttryck, begrepp med mera.


Understruken text används för att markera eller särskilja ord från övrig text. Denna metod var vanligare förr.

Genomstruken text skapar en linje genom all text. Detta användas bland annat för att markera korrigering av äldre text då det är viktigt att originaltexten finns kvar.


Teckenstorlek ändrar storlek där 8 är minst och 96 är max.


Färg ändrar färg på Text eller textens Bakgrund. När du trycker på Färg får du upp denna meny. Överst väljer du om du vill editera Text eller Bakgrund.
För att stänga av färgad text eller bakgrund tryck på suddet (längst ner till höger).

Fler färgval med Hex kod

Om du vill välja bland alla tillgängliga färger (för web) kan du skriva in Hex kod för den färg du vill ha längst ner till vänster under Hex färg. Tryck sedan på Ok.


Formatering


Justera styr om text skall vara vänsterjusterad, centrerad, högerjuserad eller justerad. Justerad text (sist i menyn) utgår från vänsterjustering men ökar mellanrum mellan orden så att texten blir luftigare.


Minska Indrag minskar vänster indragning, det vill säga mellanrummet till vänster om texten.


Öka Indrag ökar vänster indragning, det vill säga mellanrummet till vänster om texten.Infoga objekt


Infoga länk skapar en hyperlänk till en annan webbadress. Skriv in webbadressen under URL. Editera länkat ord under Text. Om du vill att länken skall öppnas i en ny flik, bocka i rutan Öppna i ny flik. För att skapa länken tryck på Infoga.

Redigera länk

För att redigera en länk du redan skapat tryck på länken. Då kommer menyn Redigera Länk upp. Där kan du Öppna Länk, Redigera länk och Ta bort länk.


Infoga Bild låter dig lägga till bilder. Du kan dra och släppa en bild från din dator till din text, detta funkar dock inte med länkar. För att använda menyn gör såhär: Tryck på Infoga Bilder. Då får du upp denna meny.

Tryck på pilen för att välja att ladda upp en bild från din dator. Tryck sedan i den streckade rutan för att välja fil på din dator.

Tryck på länken för att ladda upp en bild från URL. (Webblänk från en bild.)
Klistra in länken på http: och tryck sedan på Infoga.Infoga Video låter dig lägga till en video från URL eller via inbäddad kod.

Tryck på Genom URL för att lägga till en video från URL. Klistra in en URL och tryck sedan på Infoga.

Tryck på Inbäddad kod för att lägga till video video via inbäddad kod. Klistra in inbäddad kod och tryck sedan på Infoga.

 Denna knapp är en tidigare funktion som kommer att försvinna i en framtida uppdatering.

Infoga Tabell låter dig lägga till en tabell i valfri storlek. Tryck på Infoga Tabell för att öppna denna meny. Välj sedan hur många kolumner och rader du vill ha. Tryck igen för att infoga tabell. 


Editera tabell

För att editera en tabell du redan infogat tryck i tabellen så öppnas menyn för att Editera tabell.

Tabell huvud

Ta bort tabell

Rad

Kolumn

Cell

Cellbakgrund

Vertikal justering

Horisontell justeringOordnad Lista skapar en lista i punktform.


Ordnad Lista skapar en numrerad lista.


Citat gör att markerad text sticker ut genom ett lodrätt streck till vänster om texten och genom att ge texten lila färg. För att byta färg, markera texten och välj en annan färg under Färger.

ÖvrigtTa bort Formatering


Helskärm


Kodvy


Hjälp


Snabbinfoga Bild, Video, Tabell, Oordnad lista, Ordnad lista, Infoga Horisontell linje

Tips
Om du klistrar in text från ett annat dokument kan det följa med oönskade formateringar.


Har du problem att komma igång eller har du andra frågor? Skriv till oss på support@pandacommerce.net

Redo att se vad PandaCommerce kan göra för ditt företag?

Skapa konto